Công trình
 
hinh
Nhấp lên hình để xem hình kích thước thực
:: Công Nghệ
:: Quy trình hoạt động hệ thống lọc FX35S và FX35S NEW IN WALL I.

 

QUY TRÌNH RÁP HỆ THỐNG LỌC FX35S.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUY TRÌNH RÁP HỆ THỐNG LỌC FX 35S NEW IN WALL I
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   HỆ THỐNG LỌC CÁT
 
 

 
 
  
Tin Nổi Bật
Liên hệ
Type:OffTELEXVNI
*
*
Công Ty Xây Dựng Hồ Bơi Degauler
Địa chỉ :  31 Đường B2 - P. Tây Thạnh
Q.Tân Phú,TP HCM
Điện thoại : (028) 38119481
Fax : (028) 38119480
             degaulle.vn@gmail.com
             degauler.vn@gmail.com
Web : www.degaulle.com.vn