@import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://degaulle.com.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);

******

Công Ty Xây Dựng Hồ Bơi Degauler xin gửi đến Chủ  Đầu Tư và Ban Tư Vấn Thiết Kế về thuyết minh Hồ Bơi Degauler Công nghệ mới Tây Ban Nha ( Spain)

 

Hiện tại có hàng trăm Công ty đang xây dựng được Hồ Bơi và khoảng 10 nhà xây dựng chuyên nghiệp ở địa bàn Tp.HCM.

Vẫn biết có rất nhiều nhà xây dựng Hồ Bơi như vậy nhưng nó chỉ nằm trong 02 dòng sản phẩm:

1.      Xây dựng Hồ Bơi công nghệ truyền thống.

2.      Xây dựng Hồ Bơi công nghệ mới.

Mỗi công nghệ đều có những ưu và khuyết điểm của nó :

I.            CÔNG NGHỆ TRUYỀN THỐNG :

1. Ưu điểm  : thân bể bê tông cốt thép vững chắc theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.

2. Khuyết điểm :

- Nhiều đường ống chằng chịt dễ gây mất nước ( do ống bị bể, do tiếp nối giữa ống nhựa và bê tông).Vì vậy Công nghệ truyền thống chỉ bảo hành thân bể 1 năm.

- Hệ thống lọc nước bằng bình lọc cát, vận hành khó khăn, tiêu hao lớn về điện năng

- Do lọc cát nên nước không được trong suốt.

II.            CÔNG NGHỆ MỚI :

1. Ưu điểm :

- Chống thấm: + Sử dụng lớp chống thấm PVC phủ thành và đáy.

                            + Chống thấm 6 lớp CT 11a được bảo hành chống thấm 10 năm, nếu bạn chọn Option hoàn thiện bằng các chất liệu khác ( gạch Mosaic, đá tự nhiên....)

- Máy lọc không đường ống ( loại bỏ toàn bộ sự rò rỉ)

2. Khuyết điểm:

- Thân bể bằng coffa nhựa, gỗ, nhôm, composite,......không đảm bảo được tính bền vững với thời gian.

- Kết cấu bê tông cốt thép chỉ mang tính cấu tạo, không đạt tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.

Công Ty chúng tôi ra đời với Công nghệ Tây ban Nha. Sản phẩm Hồ Bơi Degauler giải quyết và đáp ứng được ưu điểm của hai công nghệ nói trên.

1.      Sử dụng thân bể bê tông cốt thép vững chắc theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.

2.      Sử dụng lớp chống thấm PVC hoặc gạch Mosaic và hệ thống lọc không đường ống công nghệ Tây Ban Nha, Hệ thống tạo ozone được tích hợp theo máy. ( Ozone được dùng để khử mùi, diệt khuẩn, làm mềm nước .....) Điều này mang lại cho khách hàng có một hồ bơi với làn nước trong lành, sạch, đẹp.

3.      Công Ty chúng tôi kết hợp được 2 ưu điểm trên nên sản phẩm Hồ Bơi Degauler của Tây Ban Nha , sẽ làm được vấn đề bảo hành cho khách hàng.

- Thân bể :                            15 năm

- Hệ thống lọc :                    10 năm ( Động cơ 5 năm)

- Thiết bị phụ trợ :                01 năm

 
 
  
Tin Nổi Bật
Liên hệ
Type:OffTELEXVNI
*
*
Công Ty Xây Dựng Hồ Bơi Degauler
Địa chỉ :  31 Đường B2 - P. Tây Thạnh
Q.Tân Phú,TP HCM
Điện thoại : (028) 38119481
Fax : (028) 38119480
             degaulle.vn@gmail.com
             degauler.vn@gmail.com
Web : www.degaulle.com.vn